İngilizce Kelimeler

Gender Ne demek? Gender Nedir?

Gender ne demek? Gender nedir?

İngilizce kökenli bir sözcüktür. Türkçe anlamı cins olsa da cinsiyet, isim cinsi anlamlarına da gelir. Cins; tür soy demektir. İkincil anlamı ise cinsiyet olarak ifade edilen erkek veya kadını, yada dişil, eril özelliği ifade eder. Üçüncül anlamı ise aralarında ortak özellikler bulunan varlıklar topluluğudur.

Yorum Bırakın