Genel

Genel geçici mizan Ne demek? Genel geçici mizan Nedir?

Genel geçici mizan: Muhasebe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Dönem sonu, yani 31 Aralık itibarı ile,

düzenlenen ilk zorunlu mizandır. işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

Dikkat: Muhasebe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel geçici mizan, dönem sonu, yani 31 Aralık itibarı ile, düzenlenen ilk zorunlu mizan olup işletmenin kayıtlı durumunu gösterir.

Not: Mizanlar üçe ayrılır:

Geçici Mizan

Genel Geçici Mizan

Kesin Mizan.

Yorum Bırakın

Yorum Bırakın