Kategori Genel

Genel Hitap Hitaplar Türkçe Kelimeler

Bayan Ne Demek?

Bayan kelimesi kadınlara hitap şekillerinden biri olarak kullanılmaktadır. İsmin yerinin tutan bir seslenme sözcüğüdür. Genellikle tanımadığımız, adını bilmediğimiz kadınlara saygı çerçevesinde hitap...

Fransızca Kelimeler Genel

Site Ne Demek?

Site, günümüz dil kullanımında site denilince anlam olarak iki içerik zihinde canlanmaktadır. Bunlardan birincisi, içerisinde yaşamımızı idame ettirdiğimiz, birden çok konut topluluğunun bulunduğu...

Genel

 Deyim Ne Demek?

Deyim  gerçek anlamının dışında kullanılan, birden çok sözcükten meydana gelip bir kavramı ya da eylemi farklı bir dil yöntemi ile anlatmaya yarayan kalıplaşmış sözcük topluluklarıdır. Ancak çok az...

Genel Türkçe Kelimeler

Sorun Ne Demek?

Sorun insanda sıkıntıya neden olan, kişiyi düşünceye veren bir çözüm oluşturup sonuca varılması gereken durum ya da problemdir. Bazı durumlarda bu kelime, mesele olarak da kullanılabilmektedir. Ancak...

Genel

Sevgili Ne Demek?

Sevgiden türeyen bu kelime, genellikle aşık olunan sevilen ve birliktelik yaşanılan kişi için kullanılan bir sözcüktür. Ancak bazı durumlarda karşı tarafa olan bağlılığı güzel bir söz ile ifade etmek...

Genel

Stratosfer Balonu Ne Demek?

Kapsüle gündoğmadanbirkaç saat öncebiniyorsunuz. Sizistratosfere taşıyacakolan polietilenbalon kule gibigöğe uzanıyor. Birkoltuk seçiyorsunuzama aslındabir şey değişmiyorçünkü tüm...

Genel

Elmas Ne Demek?

Berrak ve ışıl ışıl elmaslarnadir bulunur. Albenilerinide kısmen buna borçludurlar. Bugün madenlerdençıkarılan elmaslarbundan milyarlarca yılönce meydana geldi. Fakatyeni bir yöntem...

Genel Türkçe Kelimeler

Rapor Ne Demek?

Herhangi bir konu üzerine yazılan malumat niteliği taşıyan tüm inceleme yazıları rapor olarak adlandırılmaktadır. Bu tip yazılarda durum, düşünce ve gözlemlenen davranış ya da bulgular içerik görevi...

Genel Türkçe Kelimeler

Sözcük Ne Demek?

Tek başına dahi bir anlam ifade eden, bir ya da birden fazla sesin bağıntısı ile bir cümle oluşturabilen, ses yapısı, şekil yapısı ve manası olan bir ses birimidir. Türkçedeki karşılığı kelime olarak...

Arapça Kelimeler Genel

Zeka Ne Demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan bu kelimenin Türkçedeki karşılığı anlak sözcüğüdür. Zeka, öğrenme eylemi ve bu eylem doğrultusunda sahip olunan yetenekler doğrultusunda öğrenilenlerden faydalanma...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek