Hakaret İngilizce Kelimeler Mimari Tarih

Gotik Ne Demek? Gotik Nedir?

Gotik ne demek? Gotik nedir?

İngilizce kökenli gotik kelimesi orta çağa özgü bir mimarlık terimidir. Orta çağda ki mimarlık tekniklerinin genel adı olarak kullanılan gotik kelimesi daha sonraları orta çağa ait olan her şeyi (kıyafet,felsefe,dekorasyon…) ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Hatta gotik kelimesi orta çağ kafalı manasına gelen bir hakaret sıfatı olarak bile kullanılır.

Yorum Bırakın