Arapça Kelimeler Din İslam Dini

Hadis Ne Demek? Hadis Nedir?

Hadis ne demek? Hadis nedir?

Arapça kökenli hadis kelimesi Peygamberin söylediği sözlerin ve davranışlarının bütünüdür. Bu söz ve davranışlar hadis-i şerif adı verilen kitaplarda toplanır. Hadislere uymak peygamberin yolunda gitmek anlamına gelir. Müslümanlık da hadislere uymak çok büyük önem taşır. Hadislere uyan kişi iyi kişi olarak nitelendirilir. Hadis-i şerifler Kuran-ı Kerimden sonra Müslümanların kendilerine kaynak edindikleri bir hazinedir. Bu hadisler din bilginleri ve alimleri tarafından yorumlanır. Burada ki yorumlarda bazı farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu farklılıklar Müslümanlık içerisinde tarikat ve cemaat farklılıklarına yol açabilir. Örneğin; Hanefilik mezhebiyle Caferilik mezhebinin hadis-i şerifleri yorumlayışları kimi yerlerde farklıdır. Bu konuda en büyük tartışmalardan biri de kadına dokunulduğunda abdestin bozulup bozulmadığıdır. Kimi islam topluluklarında kadına dokunmanın abdesti bozduğuna inanılırken kimi islami topluluklarda ise bu reddedilir. Bu tartışma bir gün Peygamberin bir kadına dokunduğu için yeniden abdest aldığına dayandırılır. Bu görüşün karşıtları ise Muhammedin bir yeri kanıyordu ve o yüzden yeniden abdest aldı, derler.

Yorum Bırakın