Din İslam Dini

Haram li-ğayrihî Ne Demek? Haram li-ğayrihî Nedir ?

Haram li-ğayrihî Ne Demek, Haram li-ğayrihî Nedir;

Dolaylı haram: Esasen meşru olduğu halde, haram kılınmasını gerektiren
bir durum sebebiyle haram kılınan fiildir. Buna “haram li-ğayrihî” denir.
Gasbedilmiş arazide namaz kılmak, kendisine cuma namazı farz olanlar
için cuma vaktinde alış-veriş yapmak, bayram gününde oruç tutmak
böyledir. Mesela, oruç tutmak aslı itibariyle meşru bir fiildir, fakat
bayram gününde oruç tutmak haram kılınmıştır. Çünkü bu günlerde
insanlar Allah’ın misafiri sayılırlar. Ayrıca bayram sevincini birlikte
yiyerek içerek yaşarlar. Oruç ise bu sevinci yaşamaya aykırıdır. İşte bu
haricî unsur sebebiyle, bayramda oruç tutmak meşru sayılmamıştır.

Bazı haramlar, çaresizlik ve şiddetli ihtiyaç karşısında mubah olur. Sözgelimi,
domuz eti yemek kesin olarak haramdır. Ancak açlıktan ölmek üzere olan bir
kimse, domuz etinden başka yiyecek bir şey bulamadığı takdirde ihtiyacı
kadar yani açlığını yatıştıracak bir miktarı ondan yiyebilir. Fıkıh literatüründe
“ma’siyet” ve “günah” terimleri zaman zaman haramla eş anlamlı olarak kullanılır.

Yorum Bırakın