Din İslam Dini

Haram lizâtihî Ne Demek? Haram lizâtihî Nedir?

Haram lizâtihî Ne Demek, Haram lizâtihî Nedir;

Doğrudan haram: Allah ve Resulü’nün geçici ve bir sebebe dayalı olmaksızın baştan itibaren ve temelden yani kendi yapılarındaki kötülük veya
zarardan dolayı haram kıldığı fiildir. Buna “bizzat haram” veya “haram lizâtihî” denir. Zina, hırsızlık, ölü hayvan eti satma, devamlı evlenme engeli bulunanlarla evlenme gibi. Bunlardaki zarar, doğrudan ve kendi bünyelerindeki kötülüğe dayanır. Bu gibi haramların kapsamına giren fiiller genel olarak; can, mal, akıl, din ve nesilden ibaret olan beş temel maslahatı
korumak amacıyla yasaklanmışlardır.
Bizzat haram fiiller, temelden gayri meşru sayılır. Mükellef Müslüman bu
fiili işlerse, lehine olarak herhangi bir hukuki sonuç doğmaz. Meselâ; hırsızlık fiili, çalınan mal üzerinde hırsıza mülkiyet hakkı vermez. Aynı şekilde
dinen ve hukuken evlenmeleri yasak olan erkek ve kadın nikâh akdi yapsalar
haram bir fiil işledikleri için karı-koca olamazlar ve evlilik hayatı
yaşayamazlar.

Yorum Bırakın