Arapça Kelimeler Coğrafya

Harita Ne Demek? Harita Nedir?

Harita ne demek? Harita nedir?

Arapça kökenli harita kelimesi Türkçede her hangi bir özelliğin ön plana çıkartılarak yeryüzünün veya bir bölümünün ölçek kullanılarak küçültülmüş çizimidir. Haritaların konularına göre özellikleri vardır. Bunlar; siyasi harita, fiziki harita, nüfus haritası, iklim haritası ve benzeri konulu özelliklerdir. Bu özelliklere göre farklı çizim teknikleri kullanılır. Haritalar sadece çizim değil kabartma şeklinde de olabilir. Bir harita da ölçek, başlık, lejant, enlem boylam, çerçeve elemanları olmak zorundadır. Bu elemanlardan biri eksik olduğunda var olan çizime harita denmez. Haritalar yeryüzünün gerçek tasvirleridir. Yani bir harita da belirtilen paftalar gerçektir gösterilen ölçeğe göre küçültülmüş halleridir. Bu konuyu bir örnekle açmak gerekir ise; 1/100.000 ölçekli bir haritayı 100.000 kez büyütecek olursanız size gerçek yeryüzü ölçümünü verir.

Yorum Bırakın