Arapça Kelimeler Edebiyat Kültür Sanat

Hikaye Ne Demek?

Hikaye ne demek?

Arapça kökenli hikaye kelimesi Türkçede bir olayın, durumun sözlü veya yazılı olarak anlatılması anlamına karşılık gelir. Bu anlatım türünün bir diğer adı öyküdür. Yazılı hikaye türleri bir çeşit düz yazı örnekleridir. Bu örnekler tasarlanmış bir olaya veya yaşanmış bir olaya dayanır. En sık kullanılan tabiri ile hikaye; yaşanmış veya yaşanması muhtemel yani imkan dahilinde olan olay,durumları aktarır. Hikayenin içerisinde doğa üstü şeylere, yaşanması muhtemel olmayan şeylere yer verilmez. Örneğin hiç bir hikaye “develer tellal pireler berber iken” denilerek başlamaz. Çünkü ne develer tellal olabilir ne de pireler berber. Bu cümle tamamıyla gerçek dışı bir durumu ortaya koymaktadır. Biz bu ortaya koyuşa masal türünde rastlarız. Masallar gerçek dışı olayları ele alır. Günümüzde hikaye türünün sözlü anlatımına pek tanıklık edemesek de yazılı anlatım türü hala devam etmektedir. Roman ve şiirle beraber edebiyatın en önemli bileşenlerinden biri halindedir. Türkiye edebiyatı seks hikayeleri için konuşacak olursak özellikle cumhuriyet dönemi ile birlikte hikaye türü popülerleşmiş çok büyük bir ilgiye vesile olmuştur. Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal, Ömer Seyfettin bu dönemleri en fazla öne çıkan hikaye yazarlarından bir kaçıdır.

  • Hikaye kelimesi “hikaye okuma” şeklinde kullanıldığında “boşa konuşma, yalan söyleme” gibi anlamlar taşır. Bu şekilde kalıplaşmış olan bu söz grubunu kullanmak kaba bir ifade olarak değerlendirilmektedir.

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek