Arapça Kelimeler Biyoloji

Hücre Ne Demek?

Hücre ne demek?

Arapça kökenli hücre kelimesi Türkçede küçük oda anlamına karşılık gelir. Bir biyoloji terimi olarak hücre canlının en küçük yapı biriminin ifadesidir. Yani canlılık faaliyetlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştiği en küçük yapıya hücre denir. Her canlı hücrelerden meydana gelir. Canlılarda ki hücre sayısı ve hücre yapısı türe göre çeşitlilik gösterebilir. Tek hücreli canlılarda vardır. Örneğin bakteriler tek hücreli canlılardır. (Virüslerin canlı olup olmadığına dair tartışmalar sürmektedir) Hücre ilk defa 1665 yılında İngiliz bilim insanı Robert Hook tarafından keşfedilmiştir. Şişe mantarını inceleyen Robert Hook gördüğü boş odacıklara hücre adını vermiştir. Robert Hook bu odacıkların bal peteği şeklinde olduğunu ifade etmiştir.

  • Ayrıca dünyada ki canlı yaşamının da bakterilerden evrildiğine dair ciddi teoriler bulunmaktadır. Bu teorilerden en çok bilineni gezegenler arası canlı transferi olarak bilinen canlı yaşamının (bakteriler) gök taşları ile dünyaya geldiği savını ortaya koyan teoridir. Bu teorinin en büyük dayanağı ise dünyaya düşen gök taşları içerisinde siyano bakterilerinin bulunmasıdır. Siyano bakterileri su birikintileri etrafında ki kayaçlarda da halihazırda bulunan bir bakteri türüdür. 1970 yılında Meksika’ya düşen bir gök taşında da bu bakteriye rastlanmıştır. Siyano bakterileri yosunların ve bitkilerin atası olarak kabul edilir.
  • Hücre; hapishanelerde yükümlü kişilerin belirli sebeplerden ötürü tecrit edildiği küçük odalardır. Bu odalar genellikle hareket alanını çok fazla daraltan, boş mekanlardır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek