Arapça Kelimeler Din Hristiyanlık Dini İslam Dini Musevilik

İbadet Ne Demek?

İbadet ne demek?

Arapça kökenli ibadet kelimesi Türkçede bir dinin buyruklarını yerine getirmek, tapınmak anlamına karşılık gelir. Her dinin kendine göre tapınma, ibadet şekilleri vardır. Bu ibadet ve tapınma şekilleri çoğu dinde benzerliklerde gösterir. Örneğin; secde etmek putperestlik dahil çoğu dinde mevcuttur, yine kurban vermek, oruç tutmak çoğu dinin ortak ibadet şekillerinden bir kaçıdır. İnsanlar şükür etmek ya da dilekte bulunmak için ibadette bulunurlar. Yani ibadet genel anlamıyla insanın kendi çıkarı için yaratıcı varlığa göstermiş olduğu bağlılık yöntemidir. Bu insani çıkar kimi zaman nasip, kısmet, bereket olabileceği gibi kimi zaman ise daha geniş anlamda dinlerin vaat ettiği cennete girebilmek için yapılır.

Yorum Bırakın