Türkçe Kelimeler

İmge Ne Demek?

İmge ne demek?

İmge en yalın tanımıyla hayal, hülya anlamlarına karşılık gelir. Yani imge, gerçekleşmesi istenen, özlenen şeyin zihinsel olarak tasarlanmasıdır. Duyu organlarımızca dışarıdan algılanan şeyin bilincimizde yarattığı izlenime, imaja, düşe, hayale de imge denir. Diyebiliriz ki; imge, somutta var olan bir şeyin duyu organlarımız tarafından algılanmış olan şeklidir. Somutta var olan her şeyin imgesel bir karşılığı vardır. Örneğin; masa, sandalye dediğimizde açık bir uyaran olmasa da yani etrafımızda masa ve sandalye olmasa da masa ve sandalyeyi hayal edebiliriz. Bu hayal imgedir. İnsan somut olarak var olmayan hiç bir şeyi imgeleyemez. Yani metafizik bir şey imgesel bir zihin okumasına dönüşemez. Bir metafizik savı örneğin cini hayal edin. Bahsedilen şeyin imgesi zihninizde oluşamaz. Ancak siz cine yüklenen misyonu göz önüne alarak ona farklı bir imgeyi yansıtabilir ya da farklı bir çok imgenin birleşimini cini tarif ederken kullanabilirsiniz. Somutta olmayan bir şeyi somutta var olan şeylere dayandırarak çeşitli imgesel kombinasyonlar kurarak ifade etmeye çalışırsınız.

Yorum Bırakın