Arapça Kelimeler Siyaset

İnkılap Ne Demek?

İnkılap ne demek?

Arapça kökenli inkılap kelimesi Türkçede değişiklik, köklü değişiklik, reform, devrim gibi anlamlara karşılık gelir.İnkılap yani devrim toplumsal düzeni daha iyi bir duruma getirmek için yapılan değişiklik olarak tariflenmiş. Bu tanımlama tamamıyla idealistçe ve yanlış bir yaklaşımdır. Devrim en kısa tanımıyla toplumsal sıçramadır. Toplumun tarihsel bir ilerleyişi vardır. Bu ilerleyişte ki sıçramalara alt-üst oluşlara devrim denir. Bakınız; ilkel komünal toplumdan köleci feodal topluma, köleci feodal toplumdan kapitalist topluma geçişler bunlar devrimdir. Ve bu devrimler tamamıyla maddi üretim ilişkilerine dayanmaktadır. Yani devrim dediğimiz şey niyetsel bir şey değildir. Maddi bir gerçekliktir. Bu ilerleyiş üretim araçlarına ve üretim araçlarının sahiplerine bağlı olarak gelişim göstermekte. Tarım toplumundan sanayi toplumunu geçişlere beraber monarşi gibi feodalizme dayalı yönetme biçimleri ortadan kalkarken yerine üretim araçlarına sahip olan burjuvazinin, burjuva cumhuriyetleri geçti.

Yorum Bırakın