Fransızca İsimler

İroni Ne Demek? İroni Nedir?

İroni Nedir, ironi kelime anlamı;

(İsim)Gülme eylemi, söylenen sözün zıttını söyleme ve bu şekilde olay ya da kişiyle alay etme. Fransızca kökenlidir.

İroni kelimesi edebiyatta ‘gülmece’ kelimesi ile aynı mânâda karşılık bulmuştur.

Tiyatro, mizah dergileri, karikatürler vb. güldürü amaçlı yayın ve gösterilerde ironi sıkça kullanılır.

Örneğin, “Ben hiç tatlı yemem ama çok güzel tatlı yaparım” ifadesinde zıtlıkla güldürü amaçlandığı için ‘ironi’ yapılmıştır.

Yorum Bırakın