Genel

İş Hukuku Ne demek? İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Ne demek İş Hukuku Nedir
Bireysel iş hukuku, 4857 sayılı İş Kanunu’nu temel alır. İş hukukunun en temel özelliği, bir özel hukuk sözleşmesi olan ve Borçlar
Kanunu’nda düzenlenen hizmet sözleşmesiyle taraflardan birinin korunmasını amaçlamasıdır.
İş hukuku, serbest koşullarda yapıldığında pazarlık şansı olmayan işçinin aleyhine hükümler içermesi muhtemel bir hizmet
sözleşmesine müdahale ederek işçiyi korumaya çalışır.
İş Kanunu incelendiğinde, eşit koşullarda yapılması halinde işçi aleyhine kararlaştırılabilme ihtimali yüksek hemen her konu
düzenlenmiş ve işçi lehine bir alt sınır oluşturulmuştur. Sözleşmenin niteliği, ücret, yıllık izin, fazla çalışma, kıdem tazminatı, ihbar
tazminatı, hafta tatili ve sözleşmenin feshi, İş Kanunu’nda oldukça ayrıntılı düzenlenmiş ve işçinin burada belirtilenlerden daha
aşağıda haklarla karşılaşması engellenmiştir.
Örneğin İş Kanunu’na göre fazla çalışma ücreti %50 zamlı ödenmelidir. Bu hüküm sayesinde işçi, imzaladığı bireysel iş
sözleşmesinde kendisine %20 zam kabul ettirilmiş olsa da %50 zam talep edebilecektir
Hizmet sözleşmesi Borçlar Kanunu’nda tanımlanmıştır.
İş Kanunu esasen, bu sözleşmenin kuruluşu, işleyişi ve sonuçları ile ilgilenir. Ancak İş Kanunu, hizmet (iş) sözleşmesi ile çalışan
her işçiyi kapsamına almaz. Dolayısıyla iş hukuku, İş Kanunu’nun kapsamına giren işçilerle ilgilenir.
İş Kanunu’nun içeriğinde önce “iş sözleşmesi’’ ve “işçi-işveren-alt işveren’’ yapılarının düzenlendiği görülür.

Yorum Bırakın