Arapça Kelimeler Ekonomi Pazarlama

İthalat Ne Demek?

İthalat ne demek?

Arapça kökenli ithalat kelimesi Türkçede dış alım, başka bir ülkeden mal ve hizmet satın almak gibi anlamlara karşılık gelir. İthalat yoluyla edinilen mallara ithal ürünler denir. Bir ürünü başka bir ülkeden devlet satın alabileceği gibi bir özel şirket ya da bir kişi de alabilir. Tabi bütün bunlar belirli gümrük kurallarına göre gerçekleşir. İthalat genel olarak yurt içinde bulunmayan ürünler için ya da yurt dışında bulunan ürün yurt içindekinden daha üstün olduğu için yapılır. İthalatı sık sık ihracat kelimesiyle beraber duyarsınız. İhracat ise yurt dışına ürün ve hizmet satımı anlamına karşılık gelir. İhracatta yurda döviz girişi olurken, ithalatta yurttan döviz çıkışı olur. İthalatın ihracattan çok olması durumunda cari açıkta bazı olumsuzluklar gözlenebilir.

Yorum Bırakın