Genel Türkçe Kelimeler

İyi Ne Demek?

İyi; beğenilen, faydalı ve doğru olan, kazanç sağlayan, istenilen şartlara uygun olan değerler bütünüdür. İyi kavramı birçok durum, varlık ya da olay için kullanılabilir. Bununla birlikte, temeldeki anlamını yitirmeden farklı konuları ifade etmek için de kullanılabilmektedir.

Sağlıklı olan bir canlı için iyi kelimesi kullanılabileceği gibi, kazanç sağlanan bir iş için ya da nicelik, ölçüt bildirmek için de iyi kelimesinin telaffuzu mümkündür. Hayırlı olan iyilik getiren şeyler de iyi olarak yorumlanabilmektedir.

Aynı zamanda bireye, topluma, canlıya yarar sağlayan, gereksinimlere karşı cevap niteliğinde olan, eyleme dökülebilen ya da sözlü olarak iletilebilen olguların tümüne de iyilik denir. İyilik iyiden türemekte olup, olumlu, doğasına ve özüne uygun olan kavramları ifade etmektedir.

  • İyi ve iyilik ahlaki değerlere uygun olan hal ve davranışların adlaşmış halidir. İyi kelimesinin zıt anlamlısı kötüdür.

[alert style=”info”]Birbirini karşılayan bu iki kelime, tarihler boyu roman, öykü, film, müzikal gibi yapıtlara konu olmuştur. Özellikle felsefe alanında bu kavramlara büyük yer verilmektedir. Bazı kaynaklarca kişisel bencilliğin ifadesi olan iyi, kişinin çıkarları doğrultusunda iken kişiden kişiye göreceli olup değişkenlik göstermekte ancak hem kişi hem de toplumun çıkarları doğrultusunda iken evrensel bir olguyu oluşturmaktadır..[/alert]

Kendisine gereksinimleri için iyilik yapan kişinin kendince karakteri iyi olarak nitelenirken şahsı için yaptığı iyilik karşı tarafta kötü sonuçlar doğuruyor ise bu durum iyi olarak kabul edilen şeyin göreceli olmasına yol açmaktadır. Genel olarak bakacak olursak iyiliğin temeli, herkesçe doğru kabul edilmiş ve de uygulandığı takdirde herkesçe uygun görülüp fayda sağlayacak bir kavramı ifade ederse yapılan amel iyi olarak değerlendirilebilir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek