Bilim Fransızca Kelimeler

Jeoloji Ne Demek?

Jeoloji ne demek?

Fransızca kökenli jeoloji kelimesi Türkçede yer bilimi anlamına karşılık gelir. Yer bilimi dünyanın fiziksel yapısı ve özellikleriyle, yerin faaliyetleri ve tarihi ile uğraşan bilim dalıdır. Jeoloji aynı zamanda bir mühendislik alanıdır. Bu bilim alanı ve mühendisliği yerin iç yapısının yanı sıra maden, fosil yakıt, su, deprem gibi alanlarda da incelemelerde bulunur.

  • Jeoloji haritaları; Özel bir harita türüdür. Yerin fiziksel özelliklerine göre yapısını gösteren haritalardır. Jeoloji haritaları özel haritalardır ve ancak bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından okunabilir. Bu haritalarda özel anlamlar yüklenen renkler ve simgeler kullanılır.

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek