Biyoloji

Kalp

Kalp, -bi (1) a. ( ince okunur) Ar Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında bulunan ve kan dolaşımını sağlayan organ; yürek.

2. Kalp hastalığı: Kalbi var, sinirlendirmeyin.

3. mec. Duygu: Onda kalp denen şey yok.

4. mec. Sevgi, gönül: Ona tüm kalbiyle bağlanmıştı.

5. mec. Bir ülkenin, bir kuruluşun yönetim, işleyiş vb. bakımlardan en önde gelen yeri: Ankara, Türkiye’nin kalbidir.

kalp krizi a. tıp Enfarktüs. kalp yetmezliği a. tıp Sağ ve sol kalbin,bazı durumlarda her ikisinin de vücu-dan gereksinmesini karşılayacak kanı pompalayamaması.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek