Genel

Kamu hakkı Ne demek? Kamu Hakkı Nedir?

Kamu Hakları: Kamu hakları kamu hukukundan doğan, kişiler ile Devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır. Bu haklara örnek olarak kişisel özgürlükler,
seçme hakkı, seçilme hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar sayılabilir.

Kamu Hakları ile Özel Haklar Arasındaki Farklar: Özel haklardan herkesin yararlanması mümkün iken, kamu haklarından ancak vatandaş olanlar yararlanabilir.
özel haklardan yararlanabilmek için Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığı halde kamu haklarından yararlanabilmek için bu şarttır. özel haklardan yararlanmada
vatandaşlar arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vb. hususlarda eşitlik ilkesi geçerlidir. Ancak kamu haklarından yararlanmada böyle bir eşitlik mevcut değildir. Örneğin;
18 yaşını dolduran kişinin seçme hakkı ve milletvekili olmak için 25 yaşını doldurunca bu haktan yararlanabilir.

Yorum Bırakın