Arapça Kelimeler Edebiyat

Kaside Ne Demek?

Kaside ne demek?

Arapça kökenli kaside kelimesi Türkçede uzun gazel olarak bilinir. Genellikle devlet büyüklerini ya da toplum tarafından kabul görmüş olan büyük kişilikleri övmek maksadıyla yazılır. (bkz; Şair Nedim ve şair Nef’inin kasideleri bu alanda ki başlıca örneklerdendir) Kasidelerin isimleri olmaz. Kasideler konularına göre isimlendirilir. Örneğin; tevhid tanrının birliğini ve yüceliğini anlatan kasidelerdir, münacaat tanrıya yalvarmak için yazılan kasidelerdir vs…  Kasideler en az 15 en fazla 99 beyitten oluşurlar. Bütün beyitlerin ikinci dizeleri en başta ki beyitle uyak uyumu içerisindedir. Kasideler nesip, girizgah, methiye, tegazzül, fahriye, tac ve dua bölümlerinden oluşurlar. Kasideler günümüzde tarihi belge niteliğindedir. Yazıldığı zamanın ruhunu yansıtan eserlerin başında gelmektedir. Sosyal hayatın ideal yöneticilerin resmini çizmekte ve yazılan kişi hakkında biyografik bilgiler içermektedir.

 

Yorum Bırakın