Din Hristiyanlık Dini Rumca kelimeler Rumca kökenli kelimeler

Kilise Ne Demek?

Kilise ne demek?

Rumca kökenli kilise kelimesi Türkçede Hristiyanların ibadet için toplandıkları yer, Hristiyanların mabedi anlamlarında kullanılır. Kiliselerin temel misyonu Hristiyanlık dininin ibadet gereklerinin yerine getirildiği alan, Hristiyanlık dininin öğretildiği, eğitim alanı, dinin ve dine bağlı olan inanların yönetildiği papa ve piskoposların bulunduğu mekan şeklindedir. Tarih boyunca kiliseler Hristiyan topluluklarının yönetildiği alanlar olmuştur. Özellikle skolastik dönem olarak adlandırılan orta çağda kilisenin toplum üzerinde kesin bir hakimiyeti söz konusuydu. Toplum tamamıyla kiliseler aracılığıyla yönetiliyor, kilisenin buyruklarına karşı çıkan fikirler ve kişiler kilise tarafından tanrıya karşı çıkmakla suçlanıyor, toplumdan dışlanıyor, cezalandırılıyordu. Bu cezalandırma işlemi çoğunlukla hayat boyu tecrit ya da idam şeklinde gerçekleşiyordu.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek