Genel

Kişisel Kamu Hakkı Nedir? Kişisel Kamu Hakkı Ne demek?

Kişisel kamu hakları, kişinin Devlet tarafından dokunulamayacak ö zel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir, hukuk düzenince kişiyi topluma ve özellikle de
Devlet’e karşı korumak için öngörülmüştür. Örnek olarak; “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” “kişi hürriyeti ve güvenliği” “kişi hürriyeti ve güvenliği”
“kişi hürriyeti ve güvenliği” “haberleşme hürriyeti vb.
*Kişisel kamu haklarına “ koruyucu kamu hakları (negatif statü hakları) ” da denilir

Yorum Bırakın