1 Tıp

Kist Ne demek?

Kist Ne demek?

Etrafı kist duvarı adı verilen ve çevresindeki dokulardan farklı bir dokuyla çevrili, kapalı bir kesecik ya da kapsül şeklinde, genellikle sıvı (yağ veya su gibi), yarı katı ya da gazlı bir maddeyle dolu, kabarcık benzeri bir kitledir. Genellikle rastlanılan boyut 20 mmden küçüktür fakat değişkenlik gösterdiği gibi tedavileri de kistin bulunduğu organ yada yere göre veya büyüklüğe göre değişebilir. Belirti veren yada görülen, bulunduğu organın işleyişini bozmayan kistlerin tedavisine gerek duyulmaz veya ilaç tedavisi uygulanırken, büyüklüğü arttıkça yada organı bozdukça, ilaç tedavileri faydalı olmamaya başlar ve böylece cerrahi tedavi ile kistlerin çıkartılması gerekir. Genellikle deri, kemik, meme, gözkapağı, böbrek, karaciğer ve yumurtalıklarda görülür.

-Tek hücrelilerin ve ya çok hücrelilerin, küçük hayvanların uygun olmayan şartlarda veya çoğalma sırasında çevrelerine saldıkları, kendilerini korumaya yarayan kapsül.

Yorum Bırakın