Fransızca Kelimeler Siyaset Tarih

Koloni Ne Demek?

Koloni ne demek?

Fransızca kökenli koloni kelimesi Türkçede sömürü, göçmen topluluğu ve yaşam alanı, aynı türden canlıların oluşturduğu topluluk, bir ülkede yaşayan yabancı bir azınlık anlamlarına karşılık gelir. Kolonilere klan da denmektedir. Kolonicilik yani sömürgecilik özellikle sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ham madde ve iş gücü ihtiyacı nedeniyle tarih sahnesine çıkmış, kapitalist fabrikasyon aşamasını tamamlayıp kendi ülkesinde ki üretimin üzerine çıkmak isteyen devletler bir süre sonra diğer üretim ilişkisi bakımından geri ülkeleri kendi sömürgeleri altına almış. Sömürge durumuna düşen ülkelerin ham madde ve insan gücünü kendi çıkarları için kullanmaya başlamıştır. Bu olay daha sonra kendini kapitalist paylaşım savaşı şeklinde birinci ve ikinci dünya savaşlarıyla ortaya çıkartmıştır. Bu savaşlarda sömürge alanları üzerinden gelişmiş kapitalist ülkelerin ve sömürgelikten kurtulmaya çalışan bağımsızlık savaşı veren geri üretim ilişkilerine sahip kimi halkların, devletlerin birbirleriyle olan mücadeleleri savaşın esasını oluşturmaktadır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek