Bilim Felsefe Felsefe Fransızca Kelimeler Siyaset Siyasi Rejimler Tarih

Komünizm Ne Demek?

Komünizm ne demek?

Fransızca kökenli komünizm kelimesi Türkçede sözlük anlamı olarak özel mülkiyetin olmadığı, bunun yerine bütün malların ortaklaşa kullanıldığı, toplumsal mülkiyetin yerini aldığı toplumsal düzen anlamına karşılık gelir. Komünizm ideolojisinin kurucuları Marks ve Engels‘tir. Marks ve Engels süregelen tarihi geliştirdikleri diyalektik-materyalizm yöntemiyle incelemiş ve bugüne kadar ki bütün tarihi sınıflar savaşımı tarihi olarak nitelendirmiştir. Marks ve Engels’e göre tarihte insanlık ilkel komünal toplum, köleci feodal toplum ve kapitalist toplum olmak üzere birbiri ardına gelişim göstermiş olan üretim ilişkilerine bağlı olarak şekillenmiştir. Bu şekillenmeyi ileri taşıyan ise var olan üretim ilişkisi alanında oluşan çelişkilerdir. Marksizme göre toplumsal üst yapıyı oluşturan üretim ilişkileridir. Ve üst yapı üretim ilişkilerine bağlı olarak tarihin belli evrelerinde evrimler ve sıçramalar yaşamıştır. ilkel komünal toplumdan köleci feodal topluma, köleci feodal toplumdan kapitalist topluma geçişler tarihsel sıçramalar yani toplumsal devrimlerdir. Marksizm günümüzde var olan kapitalist toplum yapısını burjuvazi ve işçi sınıfı olarak sınıflandırdığı iki temel sınıfa dayandırır. Bu iki sınıf birbirini var eder. Aynı zamanda bu iki sınıf birbirinin karşıtıdır. Yani burada söz konusu olan zıtlıkların birliğidir. Marksizme göre üretim ilişkisinin belli bir aşamasında komünist müdahale ile birlikte işçi sınıfı burjuvazinin iktidarında olan toplum yapısını yıkacak ve sosyalist toplum yapısına geçecektir. Sosyalizm iktidar elinden alınan burjuvazinin toplumdan ve üretimden tamamen tasfiye edilmesi için zorunlu olarak görülen tarihsel bir aşama olarak nitelendirilir. Bu toplum yapısının temel ifadesi “herkese yeteneğine göre herkese emeği kadar“dır. Burjuvazinin toplumdan tamamen tasfiye edilmesiyle karşıtı yok olan işçi sınıfının kendi varlığının da ortadan kalkacağı savunulur. Diyalektik-materyalizme göre her şey zıttı ile vardır. Zıtlıklardan biri ortadan kalktığında diğeri de ortadan kalkacaktır. Yani burjuvazi ortadan kalktığında işçi sınıfı da ortadan kalkacaktır. Böylece sınıfsız bir topluma yani komünizme geçilecektir. Komünizmin temel ifadesi ise “herkese yeteneğine göre herkese ihtiyacı kadar“dır. Sosyalizm evresinden itibaren üretimin burjuvazi gibi özel bir zümre için toplum için yapılacağı bir tarihsel dönem tarif edilmektedir. Bu tarif üretim araçlarının toplumsal mülkiyetine dayanmaktadır.

 

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek