1 Türkçe Kelimeler

Konum Ne Demek?

Konum Ne Demek

Konum bir kimsenin ya da bir nesnenin bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan kelime o nesnenin ya da kişinin pozisyonunu o anki biçimini ifade edebilmek için kullanılabilmektedir.

Kelime genellikle bu mecaz anlamlı tanımıyla karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi terim olarak da sıkça kullanılan kelimenin birden fazla eş anlamlısı mevcuttur. Coğrafi tanımı enlem ve boylamlar aracılığı ile yeryüzünde herhangi bir noktanın bulunması anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda bir kentin bir bölgenin diğer çevre bölgeler ve dağ, ova gibi doğal parçalarla olan ilişkileri ile o bölgelerin gelişimlerini etkileyen coğrafi şartların bütünüdür. Coğrafyanın yanı sıra fizik, matematik dallarında da oldukça aktif bir niteliğe sahiptir.

Herhangi bir düzlemin dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denmektedir ve coğrafi, özel ve matematiksel olmak üzere iki ana başlık altında incelenir. Özel konum herhangi bir yerin çevre alanlara göre olan konumu ve yükseltisi olarak nitelenmektedir. Location, Lokasyon.

Matematiksel konum

Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Herhangi bir bölgenin konumu bu tanım kapsamında paralel ve meridyenleri hesaplanarak ifade edilir. Coğrafya derslerinin temelini oluşturan konulardan biri olan ve günümüzün teknoloji çağında neredeyse her bireyin sıklıkla kullandığı sosyal ağlardan yer bildirimi yapabilmek için bölge, mekan, durum seçenekleri olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Yorum Bırakın