Kategori Kültür Sanat

Arapça Kelimeler Edebiyat Kültür Sanat

Hikaye Ne Demek?

Hikaye ne demek? Arapça kökenli hikaye kelimesi Türkçede bir olayın, durumun sözlü veya yazılı olarak anlatılması anlamına karşılık gelir. Bu anlatım türünün bir diğer adı öyküdür. Yazılı hikaye...

Arapça Kelimeler Kültür Sanat

Sanat Ne Demek?

Sanat ne demek? Arapça kökenli sanat kelimesi Türkçede duygu, tasarı, güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan bir yöntem, araçtır. Bu aracın kendisi sanat adını alabilmesi için yaratıcılığı ve...

Kültür Sanat Marka

Snob Ne Demek?

Snob, dilimizde “Kendini Beğenmiş” olarak çevrilebilen İngilizce bir kelimedir. Bu kelime ilk olarak 19. yy sonunda ortaya çıkmıştır. Cambridge ve Oxford üniversitelerinin öğrencileri...

Edebiyat Kültür Sanat Türkçe Kelimeler

İletişim Ne Demek?

İletişim ne demek? İletişim en kısa tanımıyla duygu, düşünce ve bilginin paylaşımı, aktarımıdır. Bu paylaşımı gerçekleştirmek için akıla gelebilecek her türlü iletişim aracı kullanılabilir. (bkz:...

Fransızca Kelimeler Kültür Sanat Müzik

Ritim Ne Demek?

Ritim ne demek? Fransızca kökenli ritim kelimesi Türkçede dizem, bir bütün de değerlerin sıra ve belli aralıklar ile birbirini izlemesi anlamlarına karşılık gelir. Ritimin en çok kullanıldığı alan...

Arapça Kelimeler Kültür Sanat

Resim Ne Demek?

Resim ne demek? Arapça kökenli resim kelimesi Türkçede doğadaki görünüşlerin, doğada ki görünüşün insanda yarattığı etkinin yada bunlardan da bağımsız olarak insanın duygu ve düşüncelerinin kağıt...

Arapça Kelimeler Edebiyat Kültür Sanat

Redif Ne Demek?

Redif ne demek? Arapça kökenli redif kelimesi Türkçede şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden meydana gelen kelimeler ve eklerdir. Redif kafiyeden sonra kullanılır. Ek halinde ve kelime...

Copyright © 2016. Created by Ne Demek