Küresel Pazarlama Ne Demek?

Küresel Pazarlama: Yerel pazarlamadan başlayan sürecin diğer ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadır. Genelde işletmeler belirli bir öğrenme süreci geçirerek yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya geçseler de, faaliyetlerine doğrudan veya hızlı bi r şekilde küresel olarak başlamayı hedefleyen firmalar da bulunmaktadır. ‘’Küresel Doğan’’ bu küçük ölçekli işletmelerin örnekleri genelde teknoloji sektöründe görülmektedir.

En basit Açıklaması ile küresel pazarlama, Küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmek ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak olarak ifade edilebilir.

Uluslararası araştırmalar ile farklı ülkelerdeki pazar bölümleri incelenir ve müşteri grupları arasındaki benzerlik ve farklılıklar irdelenerek küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek hedeflenir. Küresel pazarlamayı öncelikle maliyet avantajı yaratması açısından destekleyen

Küresel Pazarlama: Yerel pazarlamadan başlayan sürecin diğer ucunda, küresel pazarlama bulunmaktadır. Genelde işletmeler

belirli bir öğrenme süreci geçirerek yerel pazarlamadan küresel pazarlamaya geçseler de faaliyetlerine doğrudan veya hızlı bi r şekilde küresel olarak başlamayı hedefleyen firmalar da bulunmaktadır. ‘’Küresel Doğan’’ bu küçük ölçekli işletmelerin örnekleri genelde teknoloji sektöründe görülmektedir.

En basit Açıklaması ile küresel pazarlama,

Küresel müşteri ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçları rekabetten daha başarılı bir şekilde tatmin etmek ve pazarlama faaliyetlerini küresel çevre kısıtları çerçevesinde oluşturmak olarak ifade edilebilir.

Uluslararası araştırmalar ile farklı ülkelerdeki Pazar bölümleri incelenir ve müşteri grupları arasındaki benzerlik ve farklı lıklar irdelenerek küresel bir pazarlama stratejisi geliştirmek hedeflenir. Küresel pazarlamayı öncelikle maliyet avantajı yaratması açısından destekleyen LEVİTT’e göre , pazarlama karması öğelerinin küresel bazda aynı özellikleri taşıyacak şekilde tanımlanması ve dünyada bir tek büyük pazarlamış gibi yönetilmesi ve uyarlanmadan kaçınılması gerekmektedir.

Küresel düzeyde homojen diğer bir değişle birbirinin aynı ürün ve hizmetler sunmak işletmeye maliyet avantajı kazandıracağı için ek maliyet getirecek uyarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.

Daha  kapsamlı  bir  ifadeyle  küresel  pazarlama

‘Ulusal  sınırların  dışında,  küresel  müşteri  ihtiyaçlarını  bulmak  ve  bunları rakiplerden daha iyi bir şekilde tatmin edecek şekilde bütün pazarlama faaliyetleri arasında eş güdüm sağlamak ve oluşan bilgi birikimini işletmenin faaliyet gösterd iği tüm ülkelere yayarak rekabet avantajı yaratmak olarak tanımlanabilir.

Eş güdüm sağlamak, Pazarlama faaliyetlerini bütünleşik olarak düzenlemeyi ve bunları  küresel pazarlarda uygulanarak sinerji yaratmayı ifade eder.

Bilgi birikimini aktarmak, şirket genel merkezinin bilgi birikimini dünya çapında yayma ve uyarlama için sistemler kurmasını, edindiği tecrübeler ışığında oluşturduğu bilgi ve becerileri en başarılı uygulamaları faaliyet gösterdiği tüm pazarlarla paylaşmas ını ön görür. Küresel şirketler pazarlama stratejisini oluştururken dünyadaki tüketici eğilimlerini, demografik ,  ekonomik, sosyal,  politik, kültürel ve teknolojik hareket ve değişimleri sürekli ve düzenli takip etmeleri gerektiğinin de farkındadırlar.

Küresel düzeyde homojen diğer bir değişle birbirinin aynı ürün ve hizmetler sunmak işletmeye maliyet avantajı kazandıracağı i çin ek maliyet getirecek uyarlamalardan mümkün olduğunca kaçınılması önerilmektedir.

Daha  kapsamlı  bir  ifadeyle  küresel  pazarlama  ‘’Ulusal  sınırların  dışında,  küresel  müşteri  ihtiyaçlarını  bulmak  ve  bunları rakiplerden daha iyi bir şekilde tatmin edecek şekilde   ihtiyaçlarını bulmak ve bunları rakiplerden daha iyi bir şekilde tatmin edecek şekilde bütün pazarlama faaliyetleri arasında eş güdüm sağlamak ve oluşan bilgi birikimini işletmenin faaliyet gösterd iği tüm ülkelere yayarak rekabet avantajı yaratmak olarak tanımlanabilir.

Eş güdüm sağlamak, Pazarlama faaliyetlerini bütünleşik olarak düzenlemeyi ve bunları  küresel pazarlarda uygulanarak sinerji yaratmayı ifade eder.

Bilgi birikimini aktarmak

Şirket genel merkezinin bilgi birikimini dünya çapında yayma ve uyarlama için sistemler kurmasını, edindiği tecrübeler ışığında oluşturduğu bilgi ve becerileri en başarılı uygulamaları faaliyet gösterdiği tüm pazarlarla paylaşmas ını ön görür.

Küresel şirketler pazarlama stratejisini oluştururken dünyadaki tüketici eğilimlerini, demografik ,  ekonomik, sosyal,  politik,

kültürel ve teknolojik hareket ve değişimleri sürekli ve düzenli takip etmeleri gerektiğinin de farkındadırlar.

Yorum Bırakın

Copyright © 2016. Created by Ne Demek