Bilim Felsefe

Kuyruklu yıldız ne demek? Kuyruklu yıldız nedir?

Kuyruklu yıldız ne demek, kuyruklu yıldız nedir;

Kuyruklu Yıldız bir çekirdek, onu çevreleyen saç kısmı ve bir kuyruktan meydana gelen ve takip ettikleri parabolik veya dış merkezliği çok büyük elips olan yörüngelerde belirli zamanlarda güneş civarında geçen ve bu arada dünyadan da görülen küçük gök cisimleridir. Parlak bir başı ve gökyüzünün yarısını kaplayan uzun kuyruğuyla büyük bir kuyruklu yıldız, gerçekten görülecek bir şeydir. Ancak kuyruklu yıldızlar göründükleri kadar önemli gök cisimleri değildirler.

Küçük parçacıklar genellikle buzlu ve hafif bir gazdan meydana gelirler. Birkaç defa dünyanın bir kuyruklu yıldızın kuyruğunun içinden geçtiği görülmüş ve dünyada en küçük bir hasar tespit edilmemiştir. Çünkü gezegenimizin atmosferi kuyruktaki zararlı zerreciklerden bizi korumuştur. Çok küçük bir kuyruklu yıldızın dünyanın çekim kuvvetine kapılıp düşmesi mümkündür. Ancak bu düşüş, dünyayı değil, gezegenimiz üzerindeki bir veya birkaç şehri haritadan silebilecektir.

Kuyruklu yıldızlar üç bölümden meydana gelir: Çekirdek, saç ve kuyruk. Çekirdeğin büyüklüğü çok değişiktir. Çapı 1-10 km ile 50.000-160.000 km arasında değişir. Buna karşılık kütlesi son derece azdır. Genellikle 109-1012 ton arasındadır. Çekirdeğin yapısında daha çok su buzu ve kaya gibi katı maddelerle hidrojen, karbon, azot ve oksijen gibi hafif maddeler bulunur. Kuyruklu yıldız, güneşe yaklaşırken sıcaklık tesiriyle çekirdekteki bu maddelerin bir kısmı katı durumundan gaz durumuna geçer ve çekirdek etrafında kuyruklu yıldızın saçı adı verilen, çok az yoğunlukta bir çeşit atmosfer meydana gelir. Güneş ışığının ve güneş rüzgarının tesiriyle bu atmosferden ayrılan gaz ve toz partikülleri, güneşin aksi istikametinde çekirdekten uzaklaşırlar. İşte kuyruklu yıldızın kuyruğu dediğimiz şey, çekirdekten kopan bu parçacıklardır.

[alert style=”success”]Kuyruklu yıldız güneşe yaklaştıkça büyüyen ve uzaklaştıkça küçülen bu kuyruk bazan 30-40 milyon, bazan da birkaç yüz milyon km uzunlukta olabilir. (Dünya ile güneş arası yaklaşık 150 milyon km’dir.) Küçük kuyruklu yıldızlar ise umumiyetle kuyruksuz olup, gökyüzünde soluk ışıklı ham pamuk parçaları gibi gözükürler.[/alert]

Kuyruklu yıldızların nereden geldiklerine dair birçok görüş vardır. Bazı gök bilimciler  kuyruklu yıldızların, yıldızlar arası uzaydan geldiklerini söylerler. Ancak böyle olsaydı Güneş‘e şimdikinden daha yüksek bir hızla yaklaşmaları gerekirdi. Genel kabul gören kanı ise, onların Güneş Sisteminin asil üyeleri oldukları ve ana gezegenler oluştuktan sonra artan parçaları temsil ettikleri yönündedir. Kuyruklu yıldızların Neptün‘ün den sonra yer alan Oort Bulutu’nda yer aldıkları düşünülmektedir.

[alert]2. Kuyruklu Yıldızlarda kaç tip kuyruk vardır ve kuyruk oluşumu nasıl gerçekleşir?

– Bir kuyruklu yıldız Güneş‘e yaklaştıkça, Güneş‘in ısı etkisi altında buzları erimeye ve buharlaşmaya başlar. Buharlaşma sonucu serbest kalan toz ve gaz parçacıkları çekirdeğin etrafında yoğun ve parlak bir bulut oluşturur. Bu buluta kuyrukluyıldızın “saç” bölgesi denmektedir. Kuyrukluyıldız Güneş’e daha da yaklaşınca bu sefer Güneş’in ışınım basıncı etkisi sonucu saç bölgesindeki toz ve gaz, çekirdeğin peşi sıra bir kuyruk oluşturur. Bu kuyruk oluşum nedeni gereği her zaman Güneş’in aksi yönünde uzanır. Böylece çekirdek Güneş’e yaklaştıkça daha büyük boyutlu bir kuyruk oluşturur ve kuyrukluyıldız çıplak gözle dahi görülebilir hale gelebilir. Bazı kuyruklu yıldızlar yörüngeleri üzerinde Güneş‘e en yakın konumdan (enberi noktası) geçerken aşırı ısınma sonucu patlayarak bir kaç parçaya ayrılabilirler. Periyodik kuyrukluyıldızların bazıları bu etki yüzünden bir daha geri dönmemek üzere parçalara ayrılabilirler. Halley kuyrukluyıldızı Güneş’ten uzaklaşırken bu şekilde parçalandığı görülmüştür, dolayısıyla 2062 yılında beklenen geçişini gerçekleştirememe ihtimali vardır.

[/alert]Halley Kuyruklu Yıldızı

Halley kuyrukluyıldızı, her 75–76 yılda bir görünür. Tüm periyodik kuyrukluyıldızlar arasında en meşhurudur. Her yüzyılda bir, çok uzun periyodlu kuyrukluyıldız görülmesine rağmen, Halley çıplak gözle görülebilen tek kısa periyodlu kuyrukluyıldızdır. Ayrıca insan ömründe geri dönecek çıplak gözle görülür tek kuyrukluyıldızdır. Halley kuyrukluyıldızı iç Güneş Sistemi’ne en son 1986 yılında girmiştir. Hesaplara göre 2061 yılında tekrar görülecektir.

Tarihte 1066 yılında görüldüğü konusunda Bayeux Halısı’na kayıt düşülmüştür ve 1682’de yeniden ortaya çıkmıştır. Gökbilimci Edmond Halley yörüngesini hesaplamıştır. Ayrıca, bu yörüngenin 1531 ve 1607’de görülen kuyrukluyıldızların çakıştığını saptayıp, dolayısıyla bu üç kuyrukluyıldızın gerçekte aynı kuyrukluyıldız olduğunu ve 1758’de döneceğini öne sürmüştür; bu varsayım doğru çıkmıştır. Kuyrukluyıldız 1835 ve1910’da yeniden görülmüştür.

Kütlesi: 2.2 × 1014 kg

Boyutları: 15×8 km3 ve 11 km

Parlaklık: 28.2 (birim belirtilmemiş)

Yörüngesi Elips

Dolanım Periyodu 75 yıl

Yarı eksen uzunluğu, 17,8 AB (astronomik birim)

Yörünge hızı;  70.56 km/sn

4. Yıldız yağmuru nedir? Nasıl Oluşur? Yıldız yağmurları ile kuyruklu yıldızlar arasındaki bağlantı nedir?

 Yıldız yağmuru diye tanımladığımız şey aslında meteor yağmurlarıdır. Meteor yağmurları, çoğunlukla dünya bir kuyrukluyıldız yörüngesinden geçerken, kuyrukluyıldızdan arta kalmış kalıntılar nedeniyle oluşur ve bu olay her yıl, doğal olarak aynı tarihlere rastlar. 9-13 Ağustos tarihleri arasında gözlenen Perseid meteor yağmurları, dünyanın Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının yörüngesinden geçtiği zamana rastlar. Orinoid meteor yağmurlarının da kaynağı Halley kuyrukluyıldızıdır.

Kuyrukluyıldızların çoğu amatör astronomlar tarafından keşfedilmişlerdir. Güneşe yakın olduklarında görünür hale geldiklerinden, günbatımı ardından ya da şafaktan önce gözlenebilirler.

5. Yıl içerisinde gerçekleşen yıldız yağmurlarını ve özelliklerini gösteriniz, bir tabloyu da ayrıca ödeve ilave ediniz.

Perseid meteor yağmurları; 12-13 ağustos, perseid takım yıldızının içinden geçmesi sonucu oluşur,

Leonid meteor yağmurları, 17 kasım, leo takım yıldızı içinden geçmesi sonucu oluşur,         

isim tarih doruğa ulaşma tarihi hız (km/sn)
Quadrantids 1 January-5 January 3 January 41
Gamma Velids 1 January-15 January 5 January 35
Alpha Crucids 6 January-28 January 15 January 50
Delta Cancrids 1 January-31 January 17 January 28
Alpha Hydrids 5 January-14 February 19 January 44
Eta Carinids 14 January-27 January 21 January
Alpha Carinids 24 January-9 February 30 January 25
Delta Velids 22 January-21 February 5 February 35
Alpha Centaurids 28 January-21 February 7 February 56
Omicron Centaurids 31 January-19 February 11 February 51
Theta Centaurids 23 January-12 March 21 February 60
February Leonids 1 February-28 February several 30
Delta Leonids 15 February-10 March 24 February 23
Gamma Normids 25 February-22 March 13 March 56
Virginids 1 March-15 April several 30
Delta Pavonids 11 March-16 April 30 March 31
Librids 15 April-30 April several 30
Lyrids 15 April-28 April 22 April 49
Pi Puppids 15 April-28 April 23 April 18
Alpha Bootids 14 April-12 May 28 April 20
Mu Virginids 1 April-12 May 29 April 30
Omega Capricornids 19 April-15 May 02.May 50
Eta Aquariids 19 April-28 May 06.May 66
Alpha Scorpiids 1 May-31 May 16.May 35
Beta Corona Austrinids 23 April-30 May 16.May 45
Omega Scorpiids 23 May-15 June 2 June 21
Arietids 22 May-2 July 7 June 38
Sagittarids 1 June-15 July 19 June 30
June Lyrids [2] 10 June-21 June 15 June
Tau Cetids 18 June-4 July 27 June 66
June Bootids 28 June-28 June 28 June 14
Tau Aquariids 19 June-5 July 28 June 63
Theta Ophiuchids 4 June-15 July 29 June 29
July Pegasids 7 July-13 July 10 July 70
July Phoenicids 10 July-16 July 13 July 47
Alpha Cygnids 11 July-30 July 18 July 37
Sigma Capricornids 15 July-11 August 20 July 30
Piscis Austrinids 15 July-10 August 28 July 35
Southern Delta Aquariids 12 July-19 August 28 July 41
Alpha Capricornids 3 July-15 August 30 July 23
Southern Delta Aquariids 12 Temmuz-19 Ağustos 28.Tem 41
Alpha Capricornids 3 Temmuz-15 Ağustos 30.Tem 23
Southern Iota Aquariids 25 Temmuz-15 Ağustos 04.Ağu 34
Northern Delta Aquariids 15 Temmuz-25 Ağustos 08.Ağu 42
Pi Eridanids 20 August-5 September 25 August 59
Gamma Doradids 19 August-6 September 28 August 41
Alpha Aurigids 25 August-8 September 1 September 66
September Perseids 5 September-10 October 8 September 64
Aries-triangulids 9 September-16 September 12 September 35
Piscids 1 September-30 September 20 September 26
Kappa Aquariids 8 September-30 September 20 September 16
October Arietids 1 October-31 October 8 October 28
Giacobinids 6 October-10 October 8 October 20
Delta Aurigids 22 September-23 October 10 October 64
Epsilon Geminids 14 October-27 October 18 October 71
Orionids 2 October-7 November 21 October 66
Leo Minorids 21 October-23 October 22 October 62
Southern Taurids 1 November-25 November 5 November 27
Delta Eridanids 6 November-29 November 10 November 31
Northern Taurids 1 November-25 November 12 November 29
Zeta Puppids 2 November-20 December 13 November 41
Leonids 14 November-21 November 17 November 71
Alpha Monocerotids 15 November-25 November 21 November 60
Chi Orionids 25 November-31 December 2 December 28
Phoenicids 28 November-9 December 6 December 18
Monocerotids 27 November-17 December 9 December 43
Sigma Hydrids 3 December-15 December 12 December 58
Puppid-velids 2 December-16 December 12 December 40
Geminids 7 December-17 December 14 December 35
Coma Berenicids 12 December-23 January 20 December 65
Ursids 17 December-26 December 22 December 33

 

Yorum Bırakın