Türkçe Kelimeler

Laiklik Ne demek? Laiklik Nedir?

Laiklik ne demek? Laiklik nedir?

En popüler tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Kişilerin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesini savunur. Laiklik devletin bütün inanç topluluklarına karşı aynı mesafede durmasıyla sağlanır. Dini istismar ederek siyaset yapılmasını ve dini düşünüşler üzerinden rant elde edilmesini engellemeyi amaçlar. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değişmez maddelerinden biridir.

Laik devletlerin dine karşı tutum ve mesafelerine bakarak belli kesimlerce laikliğin tanımı “dinin devlet işlerinden ayrılması” olarak değil “devletin dini kontrol etmesi” olarak yapılabilir.

Yorum Bırakın