Genel İngilizce Kelimeler

Listen Ne Demek?

İngilizce bir sözcük olan Listen kelimesi, Türkçe de dinlemek, kulak vermek anlamlarına gelmektedir. Dinleme eylemini ifade etmek için kullanılan bu kelime tek başına kullanıldığı takdirde yaptırım özelliği olan bir nida kelimesi olarak da kullanılabilmektedir. ” Listen  ” olarak yazılan bu kelime ‘’ Lisın ‘’ olarak okunmaktadır. Türkçe karşılığı ‘’ dinlemek ‘’ olan bu sözcük müzik, şarkı dinlemeyi ifade eden cümlelerde kullanıldığı gibi, bir kişiye kulak verdiğini belirtmek için birinci tekil şahısla etkileşim halinde de kullanılabilmektedir. Dinlemek, işitme ve duyma eyleminin cümle içerisinde bütününü oluşturmaktadır. Günlük yaşamda birçok fiil bu dinleme eylemine uygun ise bu sözcük ile ifade edilebilmektedir. Bununla birlikte başka kelimelerle bağıntı halinde kullanılarak da karşımıza çıkabilmektedir. Ek alarak isim cümlelerini niteleyebilen bu kelime, -ing eki ile farklı bir kelime ile bütünlük sağlayıp manasını değiştirebilmektedir. Örneğin; listening post, ( dinleme istasyonu) listening jack ( dinleme prizi ) gibi. Dinleme eylemini belirtmek için kullanılan bu sözcük, Türkçede itaat etmek, uymak ve razı gelmek anlamlarını da taşımaktadır. Listen kelimesinin en çok kullanıldığı alan müziktir.

Bu kelimenin kullanıldığı örnek cümleler

  • You never listen when I’m talking to you. ( Seninle konuşurken beni hiç dinlemiyorsun. )
  • He is listening to music. ( O müzik dinliyor. )
  • I am listening to folk music now. ( Ben şimdi folk müzik dinliyorum. ) gibi örnekler gösterilebilir.

Yorum Bırakın