Fizik

Madde Ne Demek?

Madde, en bilinen tanımı ile; uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan yapılara denir. Duyularımızla hissedebildiğimiz canlı ve cansız varlıklardır. Maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Atomlar bir araya gelerek maddeleri meydana getirir. Çok basit bir örnekle ele alacak olursak, iki hidrojen ve bir oksijen atomundan su meydana gelir.

Maddenin en küçük yapı birimi olan atom da, elektron, proton ve nötrondan oluşur. Çekirdeğinde proton ve nötron bulunurken, etrafında elektronlar mevcuttur.

Maddenin bilinen on altı hali vardır. Bunlardan en çok bilinen üçü; katı, sıvı ve gazdır. Diğer hallerine örnek verecek olursak; plazma, amorf katı, sıvı kristal, manyetik düzenli, süper akışkan, Bose-Einstein yoğunlaşması, sicimsi sıvı gibi halleri de mevcuttur.

Kütlesi, hacim ve eylemsizlik özelliğine sahip doğada bulunan her şey madde olarak tanımlanır ve bu en basit tanımı da lise yılarından bu yana biliyoruz.

Maddenin kendine has 3 hali vardır ve bunlar da; katı, sıvı, gaz olarak karşımıza çıkıyor.

Maddenin en düzensi olduğu hali gaz halidir, katı hali ise en düzenli ve en belirgin halidir. Katı maddelerin kendine has bir şekilde vardır ancak gaz maddelerin herhangi bir şekli yoktur ve somut olarak da belli işlemlere tabi tutulmadığı takdirde gözle görülmesi mümkün değildir.

Sıvılar girdiği kabın şeklini alırken katıların böyle bir özelliği yoktur ve bu 3 faz için birbirine geçiş de ısı artışı-azalışı ile kolayca gerçekleşebilmektedir.

Yorum Bırakın