Türkçe Kelimeler

Maden Ne Demek?

Maden, diğer bir ismi ile cevher, ekonomik değeri olan, yeraltında bulunan minerallere verilen genel addır. Maden, Arapça kökenli bir kelimedir.

Her maden mineraldir, fakat her mineral maden değildir. Bir mineralin maden olarak adlandırılabilmesi için ekonomik olarak belirlenen tenör değerlere sahip olması gereklidir.

Türkiye, bor madeni konusunda dünyanın en zengin ülkesidir. Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya çevresi önemli bor çıkarma alanlarıdır.

İç ve dış etkileşimler ile uzun sürede oluşan değerli maddelerdir. Toprak altında yer alan madenlerin olduğu gibi, toprak üstünde nadir görülen madenler de vardır ancak genel hatları ile bakıldığında birçoklarının yerin bir hayli altında olduğunu söylemek daha doğrudur.

İşlenmemiş hali her zaman için daha değerlidir ancak görsel olarak çok şey vaad etmeyen işlenmemiş hal, çok fazla ilgi görmüyor, bu yüzden en iyi şekilde işlenerek satışa sunuluyor, ya da farklı alanlarda kullanılıyor.

Dış ya da iç etkenler ile oluşumunu tamamlayan ve birçoğunun da yırlardır yerini altında olduğu bilinen madenler, genellikle yüksek bütçeli işlerde kullanılır ve değerli ürünler olarak sektörde yerini alır.

Ülkemiz de geniş maden yataklarına sahip bir ülkedir. Ülkemizde çıkarılan pek çok değerli madenlerden bazıları: Taşkömürü, linyit, demir, bakır, krom ve bordur.

Yorum Bırakın