Bilim Felsefe Fransızca Kelimeler

Materyalizm Ne Demek? Materyalizm Nedir?

Materyalizm ne demek? Materyalizm nedir?

Fransızca materyalizm kelimesi Türkçede maddecilik anlamına karşılık gelir. Her şeyin maddeden oluştuğunu öne süren felsefi akımdır.

  • Diyalektik materyalizm; Marksizmin temel içeriğidir. Sistematik bir düşünme yöntemidir. Marks tarihi bu düşünme sistemiyle okumuş ve marksizm ideolojisini de bu sistem üzerine inşa etmiştir. Diyalektik materyalizme göre her şey çelişkiler bütünüdür. Var olan her şey kendi karşıtıyla var olabilir. Bu çelişkiler bazen 2 çelişki, bazen bir çok çelişkiyle var olan iki temel çelişkidir. Marks’a göre çelişkilerden biri ortadan kalktığında bütünde yani var olanda ortadan kalkacaktır. (bkz; sömürücü sınıf (kapitalistler) ortadan kalktığında sömürülen (işçi sınıfı) da ortadan kalkacak sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum yapısı kurulacaktır.) Marks’a göre bu toplum yapısı komünizmdir.

Yorum Bırakın