Latince Kelimeler Sinema

Medya Ne Demek? Medya Nedir?

Medya Ne Demek? Medya Nedir?

Medya, Latince bir kelimedir. Araç, ortam anlamına gelen medium kelimesinin çoğul halinden türemiştir.

İletişimde medya; kitle iletişim araçlarıyla sağlanan bilgi-duygu-düşünce aktarım ortamlarıdır. işitsel medya (radyo) görsel ve işitsel medya ( TV) görsel medya (gazete, dergi, mecmua) ve sosyal medya (internet) olmak üzere alanlar vardır.

Yeni medya; kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde etkileşim içinde erişebildikleri sistemlerdir. Dijitallik, değişkenlik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, dağılım, çoklu ortamlık, sanallık, katılımcılık yeni medyanın karakteristik özellikleridir. Geleneksel medyadan farklı olarak internet üzerinden kitle iletişimi sağlamasıyla tanımlanabilir.

Antik bir Pers devletidir.

Yorum Bırakın