Arapça Kelimeler Ticaret

Meta Ne Demek?

Meta Ne Demek?

(İsim) Alınıp satılabilen her şey. Arapça kökenlidir.

Meta iletişim biliminde önemli bir yer tutar. Ayrıca Karl Marx’ın eseri olan ve Marksizm’in temelini oluşturan ‘Das Kapitalin’ başlangıç konusudur. Das Kapital’de metadan ‘toplumun en temel hücresi’ olarak söz edilir ve Marx’ın bütün tahlilleri buradan başlar.

Örneğin Bedri Rahmi Eyüboğlu,  “Batı’dan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır” diyerek meta kullanımı yapmıştır.

Yorum Bırakın

Yorum Bırakın