Din İslam Dini

Meyte Ne Demek? Meyte Nedir ?

Meyte Ne Demek, Meyte Nedir;

Dinî kesim usûlünce yapılmayıp kendiliğinden veya başka hayvanların saldırısı neticesi ölmüş hayvanlara meyte (murdar) adı verilir.

Meyte, akmış kan, domuz eti, Allah’tan başkasıadına kesilenler, -canları çıkmadan önce kesememişseniz- boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından yenmiş olanlar, dikili taşlar (putlar) adına kesilenler ve fal (şans) oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bütün bunlar, fâsıklıktır” (el-Maide 5/3).

Yorum Bırakın