Din

Mezhep Ne Demek? Mezhep Nedir?

Mezhep Ne Demek, Mezhep Nedir;

(İsim) Gidilen yol, tutulan görüş. Arapça kökenlidir.

Mezhep kelimesi arapça bir kelime olan ve ‘gitmek’ mânâsına gelen ‘zehebe’ kelimesinden türemiştir. Kelimenin mânâsı kökünden de anlaşıldığı üzere ‘gitmek’ ya da gidilen yol demektir.

Dinlerde farklı düşüncelerden ve farklı yorumlardan sonra oluşan görüş ayrıklarına mezhep adı verilmiştir. Mezhepler hak veya batıl olabilir.

Dünyanın bazı yerlerinde sapık veya sapkın mezhepler ortaya çıkmıştır. Örneğin, Sex tarikatı ve sex mezhebi.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu mezhep kelimesini, “Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı.” Şeklindeki ifadesinde kullanmıştır.

Yorum Bırakın