Türkçe Kelimeler

Millet Ne Demek?

Millet,  aynı topraklar üzerinde idamesini sürdüren ve; dil, din, ırk, tarih ortaklığı olan insanlar bütünüdür. Bir bütünlük kavramı olarak da kullanılır ve bir bütünü temsil eder. Aynı topraklar üzerinde yaşamaları ve bir bağlarının olmaları şarttır, zaten millet kavramını destekleyen en önemli detay da budur. Millet kavramı ile bağlantılı olarak milliyetçilik, yani o toprakları sahiplenme ve o bütüne hükmetme anlamına gelir.

Tarihsel bağın yanı sıra dil ve kültür ortaklığı da yine bütünsel ögelerden bir tanesidir ve bir milleti millet yapan en önemli öge de bayraktır. Her toprağın kendine has bir sembolü, yani bayrağı mevcuttur ve bu da onları en iyi şekilde temsil eden semboldür.

Yorum Bırakın