Genel

Milli Kültür Ne Demek?

Milli Kültür bir milletin gerçek kimliği ve o milleti gerçek bir millet yapan ögeler bütünüdür. O milleti ortaya çıkaran ve diğer milletlerden belirgin şekilde ayıran maddi ve manevi değerlerin bütününe milli kültür adı veriliyor. Her milletin kendine has kültürü vardır ve milletleri birbirinden ayıran en önemli özellik de budur.

Bir milleti bir arada tutan ve ayakta kalmasını sağlayan şey de milli kültürdür ve bu kültürel ögelerin sürdürülebilmesi adına asimile olmadan devam etmek şart. Kültürel ögeleri bir bütün halinde incelediğimizde o milletin gerçek kimliği ortaya çıkar. Her milletin kendine has karakteri ve kendine has özellikler bütününe milli kültür adı veriliyor ve benzer tanımlar da yapılabilir.

 

 

Yorum Bırakın