Türkçe Kelimeler

Minyatür Ne Demek ? Minyatür Nedir ?

Minyatür Ne Demek, Minyatür Nedir;

El yazması kitapların metinlerini bezemek ve açıklamak amacıyla yapılmış küçük boyutlu renkli resimlere minyatür denilmektedir. Sulu boya, altın ve gümüşle yapılan minyatürler ışık gölge oyunlarıyla derinlik kazandırılmayan küçük boyutlu satıh resimleridir. Minyatür terimi, Ortaçağ Avrupası’nda hazırlanan bazı el yazması kitapların bölüm başlarındaki metnin ilk harfininkızıl-turuncu minium ile (sülüğen, sülyen, kırmızı kurşun tozu) yapılan miniatura adı verilen süslemeden gelmekte ve sülüğenle boyanmış anlamınıtaşımaktadır. Zamanla bu terim, Latince minor (küçük) sözcüğüne dayandırılarak, XVI-XIX. yüzyıllar arasında ufak boyutlu kâğıt, parşömen, fildişi gibi farklı malzemeler üzerine yapılan resimlere de denilmiştir. İslâm sanatında minyatüre tasvir, minyatür yapan sanatçılara da musavvir veya nakkaş adı verilmiştir. Nakkaşların birlikte çalıştıkları atölyeye de nakkaşhane denilmiştir.

Yorum Bırakın