Genel

Mîrâciyye Ne Demek?

Mîrâciyye nedir?
Mîrâcnâme‘de denir. Hz. Peygamberin s.a.v peygamberliğinin dokuzuncu senesinde meydana gelen mîrâc hadisesini anlatan manzumelerdir. Daha çok Türkler ve İranlılar tarafından kaleme alınmıştır ve mûsikî formu olarak işlenmesi sadece Türklere aittir.

Yorum Bırakın