Din Eğlence Yunanca Kökenli Kelimeler

Mistik Ne Demek? Mistik Nedir?

Mistik ne demek? Mistik nedir?

Yunan kökenli bir kelime olup gizemsel olay anlamına gelmektedir. En ucuz şarap türü olarak da bilinir. Ayrıca disney çizgi kahramanıdır. Diğer bir taraftan genel halk kesiminin mistiği koku olarak bilmesi gerçek anlamının dışında bir durumdur.

  • Mistisizm; evreni tanrı olarak görmek (panteizm) ya da tanrıyı evren olarak görmek (panenteizm)

Yorum Bırakın