Arapça Kelimeler

Mukaddesat Ne Demek?

Mukaddesat Ne Demektir?

(İsim)Kutsal kabul edilen inanç, davranış, durum ve eşyalar. Arapça kökenlidir.

Mukaddesat kelimesi ‘mukaddes’ kelimesinden türemedir. Ve muhteva olarak da aynı mânâlar da kullanılır. Şöyle ki Kur’an’ı Kerim İslam inancında kutsal kabul edildiği için ‘mukaddes’ sıfatıyla da anılmaktadır. Bunun sonucu olarak da mukaddes kelimesinden türeme olan mukaddesat kelimesi, Kur’an’ı Kerim’in kutsal özelliğini ifa ettiği için Kur’an’a karşılık olarak da kullanılır. Yani bazı şahıslar ve kaynaklar Kur’an’ı Kerim’i, ‘Mukaddesat’ olarak zikreder.

Yorum Bırakın