Siyaset Tarih Türkçe Kelimeler

Ne Mutlu Türküm Diyene Ne Demek?

Ne mutlu Türküm diyene ne demek?

Ne mutlu Türküm diyene söz kalıbı Mustafa Kemal Atatürk‘e ait olan bir sözdür. Bu söz kalıbı “Andımız” olarak bilinen, bir müddet önce ilk okullarda ders öncesi törenlerde okutulması zorunlu olan bir “yemin” programında da yer almaktadır. “Andımız” isimli yemin “ne mutlu Türküm diyene” sözleri ile son bulurdu. Peki bu söz neyi ifade ediyor? Bu sözü ve dayanaklarını anlayabilmek için biraz eskilere gitmek gerekir. Burada kastettiğimiz “eski” Fransız ihtilaline kadar dayanmaktadır. Bilindiği üzere Fransız ihtilali ile birlikte milliyetçi akımlar ortaya çıkmış ve her milletin kendi ülkesini kurması gibi bir fikir yaygınlık ve haklılık kazanmaya başlamıştır. Bu akım elbette ezen ve ezilen uluslarda farklı biçimlerde etkili olmuştur. Yani bir imparatorluk olan Osmanlı’da ve Osmanlının kurucu unsuru olan Türk halkında bu ihtilalinin etkileri farklı yansımış iken Osmanlının tahakkümü altında yaşayan halklar için (Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Kürtler, Araplar…) farklı anlamlar içermektedir. Sonuç olarak Türk ulusu milliyetçilik akımı ortaya çıktığında egemen ulus konumunda idi ve bu akım onun egemenliğini temelden sarsan bir düşünceyi ifade ediyordu. Bu yüzden Türk ulusu için milliyetçilik akımının etkisi ancak 1800′ lerin sonlarında Jön Türkler ile başlayabilmiştir. Bu dönem ise Osmanlının çözülüş dönemine tekabül etmektedir. Yani egemen ulus pozisyonunun git gide kaybedildiği yıllardır. Esasen bakıldığında üretim ilişkilerinde ki her devrim, (burada üretim ilişkilerinde ki devrimden kastımız feodalizmden, sanayiye geçiştir) kendi toplum yapısını ve toplum kurumlarını üretmiştir. Örneğin; avcılık toplayıcılıktan tarım toplumuna geçişle birlikte devlet dediğimiz organizasyon ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ki devlet yapısı, ortak kimlik, aile yapısı vs. farklıdır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte ise üniter diye adlandırılan devlet yapısı ortaya çıkmıştır. Burada ki üniterlik milli kimlik üzerine kurulmuştur. Sosyalistlere göre sosyalizmde ki kimlik eşitlik üzerine (üretim araçlarının toplumsal mülkiyetinden kaynaklı bir eşitliğe) kurulacaktır. Yani “ne mutlu Türküm diyene” ifadesi bir dönemin yansımasıdır. Bu yansıma Türk milletini üst kimlik olarak dayatan bir ideaya karşılık gelmektedir. Bunun sebebi ise bu kimlik ekseninde üniter devlet kurma arzusudur.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek