Genel

Neden – Sonuç Ne Demek?

Neden ve sonuç kelimeleri, bir olayın ya da durumun oluşum sürecini oluşturan gerekçelerin tümüne verilen addır. Gelişen olayların temelini bir takım nedenler kapsamaktadır. Neden kelimesi olaylara ve durumlara karşı soru cümlesi olarak da yönlendirilebilmektedir. Türkçedeki karşılığı sebep olarak geçmektedir. Her olayın gelişim süreci bir takım nedenlere dayanmaktadır ve bu nedenler doğrultusunda sonuçlar oluşur.

Sonuç ne demektir?

Anlam bakımından Türkçedeki karşılığı netice kelimesidir. Olayların meydana getirdiği ve süreç sonunda geriye kalan ya da birbiri ardından başka olayların doğması ile elde edilen durumların genel adıdır.

Neden sonuç ilişkisi nedir?

Cümle içerisinde bir takım edat ya da bağlaçların kullanımı ile oluşturulan, iki bölümden oluşan cümleler neden sonuç bağıntısı olan cümlelerdir. Başta ya da sonda neden ile sonuç yargıları yer alır. Neden sonuç ilişkileri cümle içinde –den dolayı, için, -den, -dan gibi bağlaç ve kelimeler ile kurulmaktadır. Neden ve sonuç ilişkileri aynı cümle içinde kurulabilmesinin yanı sıra birbirinden bağımsı iki cümle halinde de kurulabilmektedir. Bu tarz cümleler birbirleri ile bağıntılı olduğu için gerekçe vermiyor ya da sonuç bildirmiyorsa neden sonuç ilişkisi olan cümleler olarak nitelenemezler.

Örnek cümleler

  • -Yağmur yağdığı için elbiselerim ıslandı.1717
  • -Trafikteki yoğunluktan dolayı akşam yemeğine yetişemedim.
  • -Dolapta yiyecek bir şey olmadığından yemek yiyemedim.
  • -Sular kesik olduğundan banyo yapamadım.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copyright © 2016. Created by Ne Demek