Türkçe Kelimeler

Olgu Ne demek? Olgu Nedir?

Olgu ne demek? Olgu nedir?

Somut bir kavramdır. Tam anlamıyla bilinen, kanıtlanabilen, bilimsel olan, olay ve düşünceler anlamına gelir. Örneğin ‘su yüz derecede kaynar’ kanıtlanabilir, o halde bu örnek bir olgudur. Olgu; nesnel, objektif, herkesçe kabul gören, yoruma kapalı bir kavramdır. Olgu kavramı sıkça olay ile karıştırılır. Örneğin ‘Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.’ Cümlesi bir olayın ifadesidir. Çünkü olmaması ve değiştirilebilmesi mümkündür, insanlar tarafından oluşturulmuştur.

Olguculuk(Pozitivizim): Bir felsefe akımıdır. Auguste Comte bu akımın en önemli filozofudur. Bizim algı dediğimize olgu derler. Pozitiviztlere göre sadece algılarımız ve duyumlarımız dolaysız verilerdir. Olgular Bütünü; gerçekler bütünü, kanıtlar bütünü olarak karşılık bulur.

Yorum Bırakın