Biyoloji Coğrafya Türkçe Kelimeler

Orman Ne Demek?

Orman ne demek?

Türkçe kökenli orman kelimesi ağaçların sık ya da seyrek olarak ancak kesintisiz bir biçimde yer kapladığı alan anlamına karşılık gelir. Bir ormanı oluşturan yaygın ağaç türü o ormana ismini verir. Örneğin yaygın bir biçimde çam ağaçlarından oluşan bir ormana çam ormanı denir. Farklı tür ağaçlardan oluşan ancak bu farklı tür ağaçların ortak özellikleri bulunan ormanlara, ağaç türlerinin en belirgin ortak özelliklerinin ismi verilebilir. Örneğin; bodur ağaçlardan oluşan bir ormana bodur ağaç ormanı denebilir. Tabi bunun dışında ormanlara bölgesel ve özel isimlerde verilebilir. Örneğin; İstanbul’un kuzeyindeki ormanlara kuzey ormanları denir. ODTÜ’nün içini ve çevresini saran ağaçlık alana ODTÜ ormanı denir. Ormanların yayılış biçimi ve ağaç türleri fiziksel ve iklimsel koşullara göre değişim göstermektedir. Örneğin; Ekvatoral bölgelerde uzun boylu yağmur ormanları bulunuyor iken kutuplara doğru sert yapraklı, diken yapraklı orman türleri yaygınlaşır.

Yorum Bırakın