Ticaret

Ortak Girişim Ne Demek? Ortak Girişim Nedir?

Ortak Girişim Ne Demek? Ortak Girişim Nedir?

Farklı işletmelerle bilgi ve deneyimlerini bir araya getirerek kurulan işbirliklerinden bir diğeri ise ortak girişimlerdir. Buraya kadar anlattığımız stratejik işbirliklerinden farkı, ortak girişimlerde belirli bir alanda işbirliği yapan işletmeler varlık ve yeteneklerini bir araya getirerek yeni bir işletme kurmaktadırlar. Bu yeni kurulan işletmeye ise ortak girişim (joint venture) adı verilmektedir.

Ortak girişimlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Ortak girişimler, kısa veya uzun dönemde belli bir proje veya işi gerçekleştirmek için işbirliği yapan ana işletmeler tarafından, ayrı bir ad ve kimlik altında yepyeni bağımsız bir işletme kurularak gerçekleştirilir. İşbirliğini gerçekleştiren ana işletmeler, mevcut faaliyetlerine de kendi kimlikleri ve varlıkları ile devam ederler.
  • Ortak girişimin amacı, genellikle, ana işletmelerin tek başlarına yapmakta zorlanabilecekleri veya gerçekleştiremeyecekleri projeler ve işlerin yapılmasıdır.
  • İşbirliği yapan işletmeler, yeni kurulan girişimde hissedar olarak belirli sermaye paylarına sahiptir.
  • İş veya proje, kısa veya uzun dönemde gerçekleştikten, yani amaca ulaştıktan sonra, varlık nedeni ortadan kalktığı için ortak girişim tam tasfiyeye tabi tutulur. Ancak, işbirliği yapan taraflar, arzu ederlerse ortak girişimi yeni bir proje veya iş olasılığı için sürdürebilir.

Yorum Bırakın